Sektionsfällning

Träd växer inte alltid så som vi vill och där vi önskar, så när ett träd exempelvis lutar kraftigt åt olämpligt håll eller om det står på en plats där det finns risk att omkringliggande egendom tar skada utav att fälla hela trädet på en gång, så kan man genomföra en sektionsfällning.

Då tar man ner trädet bit för bit istället och det kräver kunniga arborister och bra redskap. När vårt team besöker er för att göra en bedömning väger vi in alla faktorer så att arbetet kan genomföras tryggt och säkert.

Kontakta oss för mer information!