Trädfällning

Låt våra skickliga arborister utföra säker trädfällning när ni behöver det. Vi gör en grundlig bedömning utifrån trädets skick, hur det står i relation till omgivningen och dess lutning för att se hur vi kan genomföra en trädfällning på bästa sätt.

I vissa fall kan man behöva ta ner trädet i etapper, en så kallad sektionsfällning, för att skydda hus eller annan egendom. Vårt team av arborister har både gedigen utbildning och arbetar med särskilt anpassade maskiner och redskap.

Kontakta oss för mer information!